Bekijk hier alle bodembedekkers:

Bodembedekkers bemesten is heel belangrijk. De tuin is meestal geen natuurlijk milieu, waar de bodem voedingsstoffen krijgt door afgevallen bladeren, plantenresten, dode dieren en organisch materiaal, zoals dat in een bos gebeurt. Door bodembedekkers te bemesten vullen we aan wat we door onderhoud weg halen.

Wanneer bodembedekkers bemesten?

Bemesten is belangrijk in het groeiseizoen en heeft alleen effect als er voldoende licht is. Bij hogere temperaturen zullen de voedingsstoffen sneller opgenomen worden dan bij lagere temperaturen.

Voor bemesting van bodembedekkers adviseren wij een zoveel mogelijk natuurlijke voedingsstof te gebruiken en beperkt kunstmest. Kunstmest werkt wel, als u snel effect wilt behalen, maar is snel uitgewerkt en de planten kunnen verbranden als u teveel gebruikt. Daarbij komen stoffen direct en in volle sterkte ter beschikking voor de plant en kan teveel schade toebrengen aan de bodembedekker. Vloeibare meststoffen worden ook minder vaak gebruikt omdat deze kortdurend werkzaam zijn. Organische meststoffen geven geleidelijk meststoffen af aan de bodem. De werking is langer dan kunstmest en vloeibare meststoffen.

Bekijk ook: bodembedekkers plantenbodembedekkers snoeien en bodembedekkers gewasbescherming.